Tady se snažíme shromažďovat nápady, které jiným mohou pomoci, některé plánky a další věci z modelářského umu.

Plánky

Plánky na stavbu draků

V tomto článku bychom Vám chtěli nabídnout intuitivní postup stavby dvou typů draků. Jeden z nich bude tzv. komorový drak a druhý klasický drak kosočtvercového tvaru.

 

Komorový drak je vysokou zárukou pohodového létání, tudíž budete se svou stavbou spokojeni a Vás potomek nebude určitě šetřit chválou. Pravda je, že se špatně skladuje. Já osobně, jej po každém podzimu rozšlápnu a mám uklizeno. Další rok postavím zase nový. Kdo má místo, nemusí v případě tohoto draka několik let nic stavět, bude se těšit jen a jen z létání.

Pro stavbu komorového (někdo říká "krabicového") draka jsme využili plánu kolegy modeláře Jaroslava Kroufka, který byl dostupný a osoba konstruktéra je zárukou dobrých vlastností postaveného stroje.

Pro stavbu budeme potřebovat následující materiál a pomůcky: Smrkové nosníky o průřezu 5 x 5 mm a délce 1000 mm. Jsou k dostání v modelářské prodejně v Jindřichově Hradci za cenu 3,- Kč/ks. Dále potřebujeme kousek překližky 3 mm silné, popř. můžete popadnout v nějakém obchodě bedničku od zeleniny a tento materiál máte zdarma. Potom ještě musíte navštívit papírnictví a zakoupit asi 6 archů pergamenového papíru. Kdo si jich koupí deset, tak vůbec neprohloupí. Nebojte se, není to nic strašného - arch stojí 2,- Kč. Pak ještě vhodný provázek, lepidlo Herkules či jiné disperzní lepidlo, pilku, pravítko, štětec na lepidlo, dřevěné kolíky na zajištění při lepení, tužku, nůžky na papír a papírovou lepenku, která jde odstranit po použití. Pro názornost vše uvidíte na následující fotografii:

Plánky na stavbu draků


Pokud máme vše připraveno, jsme psychicky vybaveni, můžeme začít. Vezměte 6 ks nosníků a naměřte na nich 500 mm a odřízněte. Neměřená část by měla mít také 500 mm, ale pro jistotu zkontrolujte, případně zařízněte. Tímto úkonem jste vyrobili nosníky pro základ čtyř trojúhelníků, z nichž se skládá trup draka.

Nyní si musíte připravit trojúhelníčky na spojení přepážek trupu draka. Máte několik možností jak je získat. Požádáte některého modeláře v Kardašově Řečici a on Vám je zajistí v dílně vyřezáním na fréze - takže budou kompletní včetně zářezů pro vrcholové nosníky. Nebo se můžete zastavit v dílně Jana Kadlece v Kardašce a tam si je zakoupit nařezané, nebo sednout doma k ruční pilce a vyřezat. Pokud se rozhodnete pro řezání doma, tvar potřebných trojúhelníčků získáte složením rovnoramenného trojúhelníku a obkreslením jednoho vrcholu.

Na následujících snímcích můžete vidět složení rovnoramenného trojúhelníku a dále zmíněný překližkový trojúhelníček na zpevnění rohů.

Plánky na stavbu draků

Plánky na stavbu draků

 

Pokud tedy máte potřebné trojúhelníčky můžeme přistoupit k lepení trupových trojúhelníků draka. Vezmeme tři ks 500 mm dlouhých lišt, na rovném stole složíme rovnoramenný trojúhelník a to tak, aby se lišty ve vrcholech dotýkaly vnitřními hranami. Podívejte se na fotografii:

Plánky na stavbu draků


Přes tyto rohy budou výřezem nahoru (pokud máte s výřezem) nalepeny lepidlem Herkules trojúhelníčky z překližky. Zkusmo je na složené lišty položte a pro správné nanesení lepidla můžete označit, kam až sahají. Zase se můžete podívat na fotografii:

Plánky na stavbu draků

Plánky na stavbu draků

Plánky na stavbu draků

Plánky na stavbu draků

Plánky na stavbu draků

Plánky na stavbu draků

Po označení můžete nanést lepidlo, přiložit přesně překližkový trojúhelníček, zajistit kolíčky, to vše zopakovat na dalších dvou rozích a odložit proschnout.

Plánky na stavbu draků

Takové trupové trojúhelníky musíme slepit celkem čtyři. Není se ničeho třeba obávat, slepení trvá cca 15 minut. Je potřeba při lepení kontrolovat uložení lišt a rohových trojúhelníčků, aby vaše dílo bylo taky trochu "řemeslo" a drak nebyl šišatý, jako kdybyste na něj právě upadli.

Mezitím, co vám schnou trupové díly, vezměte tři lišty 5x5 mm o délce 1000 mm, položte na stůl a z každé strany odměřte 5 mm a udělejte značku. Pak opět z každé strany naměřte směrem ke středu lišty 300 mm a udělejte značku. Tímto měřením a značením si připravíte podélné nosníky trupu draka.

Plánky na stavbu draků

 

Pokud máte tedy trupové nosníky zaschlé, je potřeba, pokud nemáte ve vrcholech výřezy, udělat je, aby do nich šel položit hranou dolů nosník 5 x 5 mm. Pokud máte výřezy hotové, postavte trupový trojúhelník na rovnou plochu a položením těžšího předmětu jej zafixujte ve svislé poloze. Ve vzdálenosti 1000 mm postavte rovnoběžně druhý trupový trojúhelník a opět zafixujte těžším předmětem. Pak namázněte lepidlem výřezy ve vrcholech a na ně položte nosník 5 x 5 x 1000 mm a to tak, aby na každém konci přesahovalo 5 mm. pokud máte položeno, celou stavbu srovnanou tak, aby byla rovná, přetáhněte přes lepené vrcholy dostatečně pevně papírovou pásku, která vrchní nosník dostatečně udrží po dobu schnutí lepidla. Poté opatrně namázněte lepidlem jeden vrchol volného trupového trojúhelníku vložte jej pod vrcholový nosník na značku 300 od kraje nosníku. Po srovnání opět vrchol zafixujte papírovou lepící páskou. Toto proveďte ještě jednou a výsledkem je, že máte čtyři trupové trojúhelníky zalepené na jednou trupovém podélném nosníku - viz fotografie pod textem.

Plánky na stavbu draků


Po proschnutí posané části stavby otočíme dosavadní dílo na bok a opět zajistíme na zmíněných značkách přilepení podélného trupového nosníku ke čtyřech vrcholům trupových trojúhelníků. Opět necháme proschnout a pak ještě jednou - naposled. Konstrukce se nám začíná rýsovat, začíná nás to bavit, pojďme tedy dál.

Až tedy konstrukce důkladně zaschne, můžeme strhat dolů papírovou lepenku, do všech rohů udělat 2 - 3 mm díry, jak vidíte na další fotografii a prostřední pole prokřížit dostatečně pevným provázkem a zavázat. Nepoužívejte prosím nic těžkého, je to drak a měli bychom šetřit váhou. Pracujte tak, aby konstrukce draka byla pořád pravoúhlá a zůstala pravoúhlá i po tomto zpevnění konstrukce. Podívejte se na fotografii:

Plánky na stavbu draků

Plánky na stavbu draků

Po zpevnění konstrukce vpletením a přiměřeným utažením provázku budeme pokračovat připevněním nosníku o délce 1200 mm a průřezu 5 x 5 mm, který bude tvořit základ trojůhelníkových křídel. Jak jste si jistě všimli, nosníky se standardně prodávají o délce 1000 mm, nikoliv 1200 mm. Tento problém je možný řešit několika způsoby. Můžete požádat modeláře v Kardašově Řečici, můžete místo nosníku o délce 1200 mm použít ten s délkou 1000 mm, nebo můžete dva nosníky slepit k sobě. Způsob slepení můžete vysledovat na následujících snímcích:

Plánky na stavbu draků

Nejprve lišty šikmo zařízneme, abychom získali dostatečně velkou plochu pro slepení. Nejlepší je řezat oba nosníky najednou, kdo má možnost může je zbrousit na čelní brusce.

Plánky na stavbu draků

 

Před slepením zkontrojuleme jak nám nosníky "sedí" na sobě, případně ještě spoj upravíme.

Plánky na stavbu draků


Spoj natřeme lepidlem Herkules, slícujeme , překryjeme kouskem igelitu či mikrotenu a spoj zajistíme prádelními kolíčky či jinými vhodnými svěrkami. Po zaschnutí lepidla spoj ovážeme pevnější nití a na závěr lehce přemázneme zmíněným lepidlem.

Plánky na stavbu draků

Plánky na stavbu draků

Takto připravený nosník zkrátíme na délku 1200 mm a to tak, aby výše popsaný spoj byl uprostřed. Kdo se nechtěl touto činností zabývat použije nosník o délce 1000 mm. Na obou koncích připraveného nosníku uděláme mírný zářez ve tvaru písmene V - na obou stranách stejně. Nosník vsuneme za druhou trupovou trojúhelníkovou přepážku, směrem ke střední části, vystředíme (aby na každou stranu draka přesahoval stejně) a připevníme omotáním pevné nitě či slabšího provázku ke konstrukci draka. Podstatné je u spojených nosníků jejich položení před závěrečným přivázáním. Šikmo provedený spoj by měl mít spojené plochy ve stejné rovině jako je sousední nosník. Jde o to, že nosník se bude v závěru prohýbat za účelem vzepětí a proto by měl být tímto způsobem uložen, aby se zamezilo jeho možnému prasknutí ve spoji. Závěrečný uzel na provázku přemázneme lepidlem, aby se spoj nemohl rozvázat.

Plánky na stavbu draků


Na následujícím obrázku je možné si prohlédnout a porovnat náš vzor s vaším dosavadním výtvorem. Tímto okamžikem jste spotřebovali všechny nosníky a dále se bude pracovat na potažení draka papírem.

Plánky na stavbu draků

Než budeme draka potahovat, je nutné pomocí pevného provázku vytvořit křídla draka. Provázek uvážeme v rohu trupu draka, opřeme jej o zářez v nosníku tvořící křídlo a opět uvážeme v dalším rohu. Postupujte tak, aby provázek byl dostatečně napnutý, přitom však ne tolik, aby bortil celou konstrukci. Naposledy umístěný nosník b měl být rovný a neměl by nikam uhýbat. Stejně vytvořte i křídlo na druhé straně a máme připraveno na potahování. Uzly na provázku a průchod v zářezech nosníku pojistěte opět lepidlem. Měli by jste se dopracovat k tomuto výsledku:

Plánky na stavbu draků


Nyní si kostru draka položte na stůl, připravte si pergamenový papír, nastřihejte si z něj obdélníky v poštu 6 ks, které budou o něco větší než pole, které budete potahovat. potom natřete nosníky mírně zředěným Herkulesem (opravdu jen mírně), položte ustřižený papír, vyrovnejte a vyhlaďte do přijatelné podoby. Není to úplně jednoduché, vyplatí se tuto fázi dělat ve dvou. Pokud nemáme pomocníka, obrníme se dostatečnou dávkou trpělivosti a budeme pracovat sami.

Plánky na stavbu draků


Na horním snímku je nahrubo polepené jedno pole draka a na dalším již oříznuté do finální podoby. Pro ořez použijte dostatečně ostrý nůž, žiletku, nejdostupnější asi bude ulamovací nůž, který je skoro v každé domácnosti či kutilské dílně. Nebezpečí tupého nástroje spočívá v tom, že papír nebude rovně řezán, ale trhán. Pak to opravdu není nic pěkného a celé dílo si pokazíte.

Plánky na stavbu draků


Na dalších třech snímcích vidíte postup při potahování až do fáze, kdy je drak připraven na potažení dvou křídel.

Plánky na stavbu draků

Plánky na stavbu draků

Plánky na stavbu draků

Před potahováním křídel si draka položíme na stůl tak, aby nám jedno křídlo přesahovalo dolů pod stůl proti nám a druhé bylo šikmo nad námi. Poměrně zřejmé je to z fotografie. Natřeme lepidlem podélný nosník draka, přiložíme arch papíru a necháme lehce zaschnout baychom při další manipulaci potah křídla neporušili.

Plánky na stavbu draků


Potom vezmeme nůžky a přesahující papír ostříhneme s přesahem cca 30 mm od provázku tvořícího obrys křídla. Nůžky odložíme, papír na kratší i delší straně křídla zkusmo ohneme kolem provázku, potom natřeme lepidlem a přitiskneme k sobě. Stejně tak uděláme i druhé křídlo. Odstříhnutí a zalepení je zřejmé z následujících fotografií.

Plánky na stavbu draků

Plánky na stavbu draků

 

Nyní máme celého draka potaženého, postaveného před sebou na zemi či stole, zálibně se kocháme nad vlastním dílem a těšíme se na to jak nám ta naše dokonalost poletí. Před sebou máme ještě výrobu tzv. vzepětí křídla draka, aby byl ve vzduchu a větru stabilnější a na úplný závěr zhotovení závěsu (tzv. váhy) s několika očky pro příhodné nastavování draka podle síly větru.

Plánky na stavbu draků


Pro tvorbu vzepětí bude vhodné na obou koncích křídla - myslím na koncích toho nosníku o délce 1200 mm (u někoho jen 1000 mm), bude potřeba vyvrtat malinké otvory 1 - 2 mm, kudy se následně protáhne pevná nit či slaboulinký provázek a jeho přitažením na druhé straně bude dosaženo potřebného vzepětí. Aby bylo aspoň trochu zřejmé podívejte se na následující fotografii. Tam je drak postavený na zemi a fotka je pořízena na ním, aby byl vidět ten provázek, který vytváří zmíněné vzepětí obou polovin křídla draka. Při pozorném pohledu uvidíte i ten prohnutý nosník. Vzdálenost toho napnutého provázku od roviny trupu draka by neměla přesáhnout 50 mm.

Plánky na stavbu draků


Pokud jste i tento krok zvládli "bez ztráty kytičky", zasloužíte pochvalu a vězte, že máte draka, který udělá radost, protože skutečně létá a ještě je zajímavý. Na závěr ještě uděláme patřičný závěs a můžeme vyrazit na vyzkoušení. Kdo chce může draka nějak pomalovat, ale mějte na paměti, že méně je někdy více. Ideální jsou foukací fixy.

Plánky na stavbu draků


Když máme draka hotového jak je vidět na předchozím obrázku, musíme zhotovit závěs (používá se název váha), aby nám drak pořádně létal. Snažili jsme se přijít na co nejsnazší způsob, který by byl srozumitelný a nenáročný. Je však třeba vědět, že lajdácky provedený poslední krok je zhoubou vašeho díla a pokud to teď tzv. odfláknete, můžete na to na louce šlápnout a jít domů, protože to prostě nepoletí. Ale konec řečí, pojďme na to. Dobré je vzít si kousek kartonu a z něj si vyříznout trojúhelník s úhlem 30 stupňů. Viz obrázek pod textem.

Plánky na stavbu draků


Tento trojúhelník je základní pomůcka. Ta se postaví na stůl, na ní se opatrně položí drak zády dolů a v jednom z vrcholů trčících nahoru se uváže přiměřeně pevný provázek, na druhé straně se provlékne připraveným otvorem a napne se směrem vzhůru. Posouváním provázku v otvoru se musíme dostat do polohy, kdy ruka držící provázek napnutý bude nad nosníkem draka ve třetině jeho trupu. Tam bude očko na zavěšení. Po jeho vytvoření znovu zkontrolujeme nastavení závěsu a uvážeme jej na druhé straně. Doufám, že je vše srozumitelné a tímto složitým výkladem jsem nakonec nezkazil celý postup. Podívejte tedy na obrázek jak to má vypadat.

Plánky na stavbu draků


Já jakožto pomocník vpravo držím trojúhelník, Lukáš Vosecký z druhé strany přidržuje draka, aby snímek byl snímkem vysvětlujícím a konečně Michal Vosecký drží v natažené ruce očko, za které se bude drak přivazovat na vypouštěcí šňůru. Všimněte si prosím, v kterých místech ruka je a spusťte si přímku od jeho prstů na trup draka a mělo by Vám být seřízení jasné. Z obou stran tohoto očka je možné či vhodné udělat ještě další dvě očka, aby se mohl drak na louce převazovat (nebo také jinak seřizovat) podle síly větru.

Tímto krokem je stavba ve finále. Zbývá pořídit dostatečně pevnou šňůru na pouštění draka a vyrazit na první lety. Kdo má zájem a je z našeho okolí, rádi jej se svým výtvorem přivítáme na naší drakiádě, která se koná 18.10.2008 od 9:00 na ploše našeho modelářského letiště.

 

Drak klasický je vyzkoušenou klasikou.

Je velice jednoduchý, létavý, pro někoho je takový drak vzpomínkou na dětství. Proč ne. K jeho stavbě budete potřebovat jen dva nosníky 5 x 5 mm (ne silnější - to Vám prostě nepoletí - viděl jsem souseda s drakem z latí k stromkovým rajčatům - stáli na okraji louky, vítr fičel, že byli nakloněni aby je nepovalil a drak se na těch latích jen tak pohupoval v ruce, jak v mírném vánku), arch papíru, barevné školní papíry na ocas či klasicky noviny či nějaký supermarketovský leták, provázek, lepidlo na papír a trochu výtvarného ducha, aby Váš drak ožil. 

Plánky na stavbu draků


Poměr dvou použitých nosníků jsou 3/3 a 2/3. Pro našeho vzorového draka jsme zvolili tedy délku svislého nosníku 900 mm a vodorovného 600 mm. Na obou koncích nosníků je potřeba jemně vytvořit zářez pro následné napnutí nitě či provázku tvořícího základní tvar draka. Celkem solidně a dobře to jde pilkou na železo nebo klidně použijte nůž. Pozor na pořezání.

Plánky na stavbu draků


Na delším nosníku vyznačíme tužkou polovinu, na tom delším 1/3 délky. Naznačené body tvoří místo pravoúhlého křížení a současně spojení nosníků omotáním nití. Spojené nosníky by měly spolu svírat pravý úhel. Podívejte na fotografii:

Plánky na stavbu draků


Spoj na snímku přemázneme lepidlem Herkules a můžeme pokračovat napnutím provázku tvořícího základní tvar draka. Přivažte jej na jednom nosníku a konec po tvorbě uzlu neustříhávejte, budete ho potřebovat. Nyní za přiměřeného napínání provázku a držení kolmosti nosníků omotejte v drážce postupně zbývající tři konce nosníků draka a nakonec provázek svažte s volným koncem u prvního místa vázání. Máte základní kostru tohoto typu draka.

Plánky na stavbu draků


Potom si připravíme arch pergamenového papíru, který položíme na rovnou plochu, na něj položíme kostru draka a s přidáním cca 30 mm na každé straně vytvoříme obrys draka, který vystříhneme nůžkami.

Plánky na stavbu draků


Potom můžeme položit kostru draka zpět a pod provázkem tvořícím obvod uděláme značky. Odložíme kostru draka stranou a podle značek a pravítka si papír ohneme, aby měl drak pěkný tvar.

Plánky na stavbu draků


Nyní je vhodná výtvarná fáze. Protože nehrozí potrhání při malování o jeho kostru, proveďte vyzdobení draka právě nyní. Potom opět papír položte na rovnou desku, vložte kostru draka a v přeložených okrajích zalepte.

Plánky na stavbu draků


Nyní máte hotového celého draka. Potřebujete ještě zhotovit ocas draka a navázat tzv. váhu draka. Na ocas použijte vhodný papír. My jsme použili pergamenový papír, kterého se v dílně za poslední dny válely solidní zbytky. Nastříháte 15 ks o přibližném rozměru 150 x 150 mm. Poskládáme z nich "harmoniky" a postupně navážeme na vhodný provázek po cca 250 mm od sebe. Nakonec umístíme střapec z papíru a celý ocas přivážeme na spodní konec nosníku.

Plánky na stavbu draků


Nyní ještě zhotovení tzv. váhy draka. I zde jsme použili přípravek z kartonu s úhlem 30 stupňů vůči stolu. Na jednom konci provázek přivážeme k drakovi, na druhém podržíme a pomocník posouváním ruky po provázku nalezne místi pro vytvoření smyčky určené k zavěšení šňůry na držení draka.

Plánky na stavbu draků


Očko pro zavěšení by mělo vycházet nad spoj nosníků draka. Potom zajistíme provázek tvořící váhu draka na protilehlém konci a máme hotovo. Připravit si pouštěcí šňůru a hurá na louku. Vhodné je mít s sebou kousek papíru a lepidlo pro případ, že by drak padal na jednu či druhou stranu - tam je těžký a nechá se to vyrovnat přilepením papírového střapce na roh lehčí strany draka.

Plánky na stavbu draků


Neupozornil jsem ještě na volbu šňůry na pouštění draků - nevybírejte nic přehnaně silného. Jedná se o draky a byť se to nezdá, 100 m silného provázku je zbytečně zatěžuje a při slabším větru může být důvodem pro to, aby vůbec neletěly. Nejlépe zvolte pletený provázek, který zcela určitě seženete v papírnictví, domácích potřebách či u všudepřítomných prodejců všeho možného i nemožného.