Modelářský kroužek - začínáme!!!
Mladí modeláři konečně na letišti