Modelářské kroužky ve školním roce 2010 - 2011
Modelářský kroužek - začínáme!!!
Mladí modeláři konečně na letišti