Modelářské kroužky ve školním roce 2010 - 2011

Modelářská sezona je ve své druhé polovině, prázdniny jsou nenávratně pryč a školní rok se hlásí s plnou silou. Stejně jako roky minulé tak i letos chceme jako modeláři přispět k zájmové činnosti dětí a mládeže v Kardašově Rečici a proto nabízíme modelářské kroužky pro školní rok 2010 - 2011. Jsme všichni toho názoru, že modelářský koníček je ten správný, vede děti k pečlivosti, šikovnosti a rozšiřuje technický obzor. Koho z Vás těchto pár úvodních vět zaujalo klikněte zde a otevře se Vám další část článku.

 

V uplynulých letech jsme se pokusili obnovit fungování modelářských kroužků v Kardašově Řečici a zdá se, že volba to byla správná, protože děti k nám do kroužků docházejí, většinu z nich tato činnost baví a "zůstává jim pod kůží".

I v tomto školním roce chceme v nastoleném trendu pokračovat a dětem se věnovat. Nabízíme tedy dva běhy modelářských kroužků pro menší a pro větší děti. Dříve jsme prohlašovali, že už děti v první třídě mohou k nám do kroužků, což s odstupem času můžeme označit jako nevhodné. Modelářská činnost, zejména stavba modelů je velice náročná na přesnost, souměrnost stavby a trpělivost a to bohužel šestileté - sedmileté děti ještě nedokáží, tak jak bychom potřebovali. Proto tedy pokud Vaše dítě má zájem o modelářského koníčka, tak Vás žádáme, aby to nebyl prvňáček či ještě druhák, ale raději děti třetí třídy a výše. Pak už má jejich práce přeci jen výsledky a mohou pracovat trochu samostatněji.

Budeme rádi, když se po prázdninách uvidíme se všemi, kteří docházely v minulém školním roce. Pokud někteří už mít zájem nebudou, s radostí přivítáme nové tváře a budeme se jim věnovat se stejnou péčí, jako těm předchozím. Přihlášky by měli podat rodiče všech dětí, tedy i těch, které chodily minulý rok. Tiskopisy přihlášek jsou ke stažení na našich stránkách - po vyplnění je odevzdejte do cukrárny U sportovce.

I tento školní rok jsme v prostorách školní dílny, kterou používáme se svolením vedení školy, které naší situaci plně pochopilo. Budeme se snažit vše připravit tak, abychom začali od začátku října, po tradiční Drakiádě, kterou předběžně plánujeme na termín 2.10.2010 na modelářském letišti Pleše.

Přihlášené děti rozdělíme podle věku a zkušeností z minula. Poté Vám, rodičům, oznámíme termíny schůzek. Cenu za účast v kroužcích jsme ponechali stejnou jako minulý rok, tedy 100 Kč dítě/měsíc. Ve školním roce budeme kroužky provozovat plně od října do konce května, což je osm měsíců a 800 Kč. Je možné tento příspěvek zaplatit na dvě splátky za školní pololetí. Tuto skutečnost je potřeba oznámit při první platbě, aby byl pořádek.

V tomto školním roce by se dětem opět měli věnovat tito vedoucí: Michal Vosecký, Lukáš Vosecký, Jan Kadlec, Rudolf Kočí, Martin Hrouda a Milan Karas. V případě nepřítomnosti někoho z nás, bude kroužek fungovat se zástupem některého našeho člena.

Na závěr tohoto krátkého článku Vás chci požádat, aby jste svým dětem, které k nám budou do modelářských kroužků docházet, vysvětlili, že se jedná o koníčka, kde se naučí zajímavé věci, v případě zájmu a šikovnosti by se mohly účastnit soutěží v okolí, ale potřebují trpělivost, trpělivost a zase trpělivost. Děkuji Vám a po odevzdání přihlášky vyčkejte na naší zprávu.

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme přes mail popř. na telefonu 724493388.