Výtvarný kroužek, pro než si v začátcích děti vybraly název "Šikulky", se věnuje rukodělným pracem v širokém spektru. Důvodem pro jeho založení bylo to, že jsme mimo kluků chtěli dát šanci i dvěčatům. Tato zájmová činnost se tzv. ujala a holky nám modelářům poslední roky "šlapou na přezky". V následujících článcích se snažíme předvést výrobky, které děti dělají a dát tak i malou inspiraci i jiným, kteří se dětem věnují a hledají, stejně jako my, inspiraci za rozumné peníze, která vypadá ve finále moc pěkně.

Protože vedoucí kroužku dávají přednost prezentaci svých výrobků na Facebooku, uvádíme zde odkaz na tuto sociální síť.... http://www.facebook.com/pages/%C5%A0ikulky-z-Karda%C5%A1ky-Modelklub-Karda%C5%A1ova-%C5%98e%C4%8Dice/406218702726761

 

 

 

Šikulky pro školní rok 2010 - 2011

Prázdniny skončily, děti se radostně vrátily do školních lavic a rodiče se shánějí po smysluplné činnosti pro své ratolesti. I naše sdružení chce jako každý rok přispět k nabídce zájmové činnosti v Kardašově Řečici. V tomto článku bude tedy uvádět podrobnosti o kroužcích ručních prací a výtvarné činnosti, které již třetím rokem nesou název ŠIKULKY. Otevřete poklepáním tento úvod a projděte si další informace.

 

Výtvarný kroužek ŠIKULKY bude fungovat od října. Máme v plánu přijmout cca 30 dětí, které rozdělíme do dvou skupin po 15. Při rozdělení budeme přihlížet k věku přihlášených dětí a k individuálním potřebám a budeme se snažit je splnit, pokud to bude jen trochu možné. Tento plán nám v této chvíli komplikuje nedostatek vedoucích, na čemž usilovně pracujeme. Je ovšem možné, že budeme muset provést omezení počtu, pokud se nám nepodaří nikoho ochotného, šikovného a samostatného ve vedení dětí zajistit.

Přihlášky do ŠIKULEK jsou ke stažení na těchto stránkách, odevzdávejte je do cukrárny U sportovce. Snažte se do přihlášek uvádět mailový kontakt, jiný druh komunikace taktéž přijmeme, nicméně tento způsob je pro nás nejméně nákladný a nejméně časově náročný.

Schůzky kroužků díky pochopení vedení základní školy v rohové třídě v provním patře budovy tzv. malé školy nad vchodem do tělocvičny.

Co Vás asi zajímá, je cena za účast dětí k kroužku. Pro tento rok je stejná jako rok minulý, tedy 100 kč/dítě na měsíc. Předpokládáme docházku počínající říjnem a končící začátkem června - tedy osm měsíců - což je osm set korun. Zaplatit je možné celou částku při první schůzce, nebo na dvě části dle školních pololetí. Toto je potřeba nahlásit, abychom se nemuseli zbytečně dotazovat později.

Vedoucí kroužků by měly být zčásti stejné jako minulý rok, tedy Radka Volfová, Dana Houdková. Zatím. Doufám, že přibudou další ochotné maminky.

V závěru těchto několika úvodních vět chci požádat rodiče dětí, které se rozhodnou docházet do našich kroužků, aby jim vysvětlili, že k nám dochází dobrovolně, především z vlastního zájmu a moc uvítáme, pokud děti projeví vlastní aktivitu. Aby se nebály pracovat samostatně a hlavně, když se něco nepovede úplně na sto procent, aby si z toho nic nedělaly, nic nejde hned napoprvé. Naopak chceme, aby měly radost z vlastního výrobku, přestože někdy nemusí být úplně stejný jako vzor. Jde o to, že v minulých letech se děti poměrně často spoléhaly na pomoc vedoucích (je to pochopitelné, chtějí domů donést hezký výrobek), ale pro jejich manuální zručnost by bylo moc dobré, kdyby jste se snažili jim vysvětlit, aby se snažily více sami, že se těšíte právě na jejich výsledek tvořivosti a umu.

Pro začátek snad vše. Až se nám shromáždí dostatek přihlášek a říjen se přiblíží, tak se ozveme. Snad jen malou prosbu na závěr článku. Nevím do jaké míry je Vám známo jakým způsobem financujeme činnost kroužků. Prostředky máme z přispěvků Vás rodičů na materiál a žádáme o příspěvky obec. Vzhledem k ekonomické situaci, která panuje kolem nás, jsme si v minulém roce nedovolili žádat nikoho z místních podnikatelů o finanční či materiální příspěvek. Kdyby přeci jen, některý z Vás měl zájem a možnost nám pomoci, budeme velice rádi a nabízíme transparentní využití nabídnutých prostředků na práci s mládeží v naší obci.