Výtvarný kroužek, pro než si v začátcích děti vybraly název "Šikulky", se věnuje rukodělným pracem v širokém spektru. Důvodem pro jeho založení bylo to, že jsme mimo kluků chtěli dát šanci i dvěčatům. Tato zájmová činnost se tzv. ujala a holky nám modelářům poslední roky "šlapou na přezky". V následujících článcích se snažíme předvést výrobky, které děti dělají a dát tak i malou inspiraci i jiným, kteří se dětem věnují a hledají, stejně jako my, inspiraci za rozumné peníze, která vypadá ve finále moc pěkně.

Protože vedoucí kroužku dávají přednost prezentaci svých výrobků na Facebooku, uvádíme zde odkaz na tuto sociální síť.... http://www.facebook.com/pages/%C5%A0ikulky-z-Karda%C5%A1ky-Modelklub-Karda%C5%A1ova-%C5%98e%C4%8Dice/406218702726761

 

 

 

Výtvarný kroužek - začínáme!!!

Stejně jako modeláři, tak i kroužek šikulek bude letos pokračovat a předpokládáme, že i ve větším rozsahu oproti minulému školnímu roku.

I zde bych rád uvedl, že budeme moc rádi, pokud se se všemi členkami a členy sejdeme v tomto školním roce.

Abychom zlepšili a zatraktivnili výtvarný kroužek, rozhodli jsme se o jeho rozdělení do dvou sekcí a to na mladší a starší žáky.

Právě toto dělení by mělo být přínosem pro to, aby se činnost dětí stala zajímavější a přiznejme si to, i efektivnější.

Protože toto rozhodnutí potřebuje více vedoucích jednotlivých kroužků, došlo zde l několika změnám. Pokud nám vše vyjde, měly by se dětem věnovat tyto vedoucí: Radka Volfová, Dana Houdková, Jaroslava Vlková a Lucie Nováková. První tři předpokládám znáte, poslední z jmenovaných je slečna z Jindřichova Hradce, dcera našeho člena Čestmíra Nováka, která má výtvarné vzdělání a má zájem se dětem věnovat.

I zde, stejně jako v případě modelářského kroužku jsme se dostali k nutnému zavedení minimálního příspěvku pro činnost dítěte v kroužku. I tady se tedy jedná o 100,- Kč za dítě a měsíc.

Podrobnosti budou zase sděleny v samostatném letáčku či při osobní návštěvě rodičů u nás. Nechceme zde unavovat detaily, které přísluší jen vážným zájemcům, či již stávajícím členům.

V případě výtvarných kroužků bude termín první schůzky sdělen zde a to za několik málo dní. Věřte, že vše dá spoustu starostí a problémů k řešení, takže buďte trpěliví.

Ještě jedna informace na úvod: Výtvarné kroužky budou probíhat ve stávajících prostorách modelářské dílny a to pravidelně ve středu a ve čtvrtek každý týden. Který den budou mladší žáci a který den starší žáci bude ještě upřesněno.