V článcích zde uvedených můžete sledovat aktuálnáí dění vztahující se k našemu letišti - různé vylepšování prostředí, informace z organizovaných brigád....

Operace "BOUDA"

Jelikož ukládacích a odkládacích prostor není nikdy dost, bylo rozhodnuto, že na naše modelářské letiště bude pořízena ještě jedna bouda.

 

Vzhledem k tomu, že se podařilo sehnat takřka stejnou boudu (nástavbu ze ZILa) jaká již na letišti stojí, tak nezbylo nic jiného, než obě boudičky posadit pěkně vedle sebe, tak aby to nějak vypadalo.

V úterý 22.3.2011 došlo ke slavnostnímu vytyčení plochy, kterou bylo potřeba pro zamýšlené umístění obou "boudiček" upravit. Ještě ten den došlo k neméně slavnostnímu prvnímu výkopu (nikoliv míče, ale drnu) a potom už se dva dny jenom kopalo a odváželo, až vznikla dostatečná díra pro zasypání štěrkem - to aby obě boudy dobře seděly na místě, protože dosavadní systém podložek se jevil jako poněkud nedostatečný.

V pátek byl dovezen štěrk a následně rozhrnut a potom už nadešla slavnostní chvíle, kdy byla na letiště v sobotu dovezena (již odstrojená - zbavená všech zbytečností) druhá bouda.

Po poněkud dramatických okamžicích, kdy se jedna bouda vznášela přivázaná na rameni Manitůa a nechtěla si sednout na místo se podařilo umístit i druhou boudu a tak už nezbylo než konstatovat, že se nám to vcelku povedlo. Teď jenom dodělat regály a snažit se udržet v boudách pořádek, ale to už je jiná kapitola.

Fotky jsou v galerii. 

Operace "BOUDA"

Operace "BOUDA"