Inu i na modeláře začíná legislativa našeho státu, za výrazného tlaku komunitárních norem, dopadat. Nebuďme vyděšeni, nicméně je dobře být seznámen a připraven. Budeme se snažit shromáždit právní předpisy a s nimi související dokumenty, které se jakkoliv dotýkají našeho krásného koníčka a snahy jej spoutat paragrafem za hrozby různých sankcí.... Kverulanty s právním vzděláním upozorňujeme, že nechceme provádět právní analýzu dané problematiky, ale spíš jen modelářskou obec upozornit na existenci zákonů, prováděcích předpisů a zejména v případě civilního letectví na letecké předpisy řady L a řady JAR...

Doplněk X - bezpilotní systémy


 Hlava 1 Předpisu L definuje samostatně model letadla a to takto: Letadlo, které není schopné nést člověka na palubě, je používané pro soutěžní, sportovní nebo rekreační účely, není vybaveno žádným zařízením umožňujícím automatický let na zvolené místo, a které, v případě volného modelu, není dálkově řízeno jinak, než za účelem ukončení letu nebo které, v případě dálkově řízeného modelu, je po celou dobu letu pomocí vysílače přímo řízené pilotem v jeho vizuálním dohledu.

 

Tento doplněk stanovuje závazné národní požadavky na projektování, výrobu, údržbu, změny a provoz bezpilotních systémů splňujících kritéria přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 216/2008 v platném znění a je doporučeným postupem pro provoz modelů letadel s maximální hmotností nepřesahující 20 kg. 

Účinnost tohoto doplňku je od 1.3.2012. 

 

Další pro nás podstatné údaje jsou obsahem Doplňku X, na který zde uvádíme odkaz. Současně tento doplněk nabízíme ve formátu *.pdf v příloze tohoto článečku.
 
A ještě tabulka z doplňku zpřehledňující povinnosti obsažené v textu:
 
Doplněk X - bezpilotní systémy
 
 
 
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Předpis L - doplněk X.pdf Doplněk X - bezpilotní systémy 269.8 Kb