Inu i na modeláře začíná legislativa našeho státu, za výrazného tlaku komunitárních norem, dopadat. Nebuďme vyděšeni, nicméně je dobře být seznámen a připraven. Budeme se snažit shromáždit právní předpisy a s nimi související dokumenty, které se jakkoliv dotýkají našeho krásného koníčka a snahy jej spoutat paragrafem za hrozby různých sankcí.... Kverulanty s právním vzděláním upozorňujeme, že nechceme provádět právní analýzu dané problematiky, ale spíš jen modelářskou obec upozornit na existenci zákonů, prováděcích předpisů a zejména v případě civilního letectví na letecké předpisy řady L a řady JAR...

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004


Celý název je: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004, o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel


Směrnice CAA/S-SLS-010-0/2012


 Směrnice přiložená k tomuto karitčkému článku stanovuje postupy pro zíslání povolení letu bezpilotního letadla, dle platné legislativy i modelů letadel nad 20 kg hmotnosti...


Doplněk X - bezpilotní systémy


 Hlava 1 Předpisu L definuje samostatně model letadla a to takto: Letadlo, které není schopné nést člověka na palubě, je používané pro soutěžní, sportovní nebo rekreační účely, není vybaveno žádným zařízením umožňujícím automatický let na zvolené místo, a které, v případě volného modelu, není dálkově řízeno jinak, než za účelem ukončení letu nebo které, v případě dálkově řízeného modelu, je po celou dobu letu pomocí vysílače přímo řízené pilotem v jeho vizuálním dohledu.


Předpisy řady L


Dle paragrafu 102 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví vydává Ministerstvo dopravy předpisy k provedení jednotlivých paragrafů zmíněného zákona. Dosah do problematiky modelářů má Předpis L2 - Pravidla létání.  


Zákon o civilním letectví


Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie1a) a upravuje ve věcech civilního letectvía) podmínky stavby a provozování letadla,

b) podmínky zřizování, provozování a osvědčování způsobilosti letišť,

c) podmínky pro letecké stavby,

d) podmínky pro činnost leteckého personálu,

e) podmínky využívání vzdušného prostoru,

f) podmínky poskytování leteckých služeb,

g) podmínky provozování leteckých činností,

h) rozsah a podmínky ochrany letectví,

i) podmínky užívání sportovního létajícího zařízení,

j) rozsah a podmínky výkonu státní správy.