Inu i na modeláře začíná legislativa našeho státu, za výrazného tlaku komunitárních norem, dopadat. Nebuďme vyděšeni, nicméně je dobře být seznámen a připraven. Budeme se snažit shromáždit právní předpisy a s nimi související dokumenty, které se jakkoliv dotýkají našeho krásného koníčka a snahy jej spoutat paragrafem za hrozby různých sankcí.... Kverulanty s právním vzděláním upozorňujeme, že nechceme provádět právní analýzu dané problematiky, ale spíš jen modelářskou obec upozornit na existenci zákonů, prováděcích předpisů a zejména v případě civilního letectví na letecké předpisy řady L a řady JAR...

Předpisy řady L


Dle paragrafu 102 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví vydává Ministerstvo dopravy předpisy k provedení jednotlivých paragrafů zmíněného zákona. Dosah do problematiky modelářů má Předpis L2 - Pravidla létání.  

 

Předpis L2 tedy řeší pravidla létání a rozvíjí je do několika oblastí. Opět jej zde uvádíme pro získání vzájemných souvislostí. Jeho součástí je i několik doplňků, pro nás, letecké modeláře je nejzajímavější Doplněk X - je v samostatném článku této sekce.

 

Pro pochopení a výklad dalších textů je určitě vhodné si přečíst definici bezpilotního letadla s poznámkou:

 

 

Bezpilotní letadlo (UA) 
 
Letadlo určené k provozu bez pilota na palubě. 
 
Poznámka: V mezinárodním kontextu se jedná o nadřazenou kategorii dálkově  řízených letadel, autonomních letadel i modelů letadel; pro účely tohoto doplňku se bezpilotním letadlem rozumí všechna bezpilotní letadla kromě modelů letadel s maximální hmotností nepřesahující 20 kg.
 

Zde tedy nabízíme odkaz na platné znění a v příloze ve formátu *.pdf znění nalezené k 13.3.2012.

 

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Předpis L.pdf Předpisy řady L 257.1 Kb