Tato sekce je určena pro klub registrovaný pod Svazem modelářů České republiky, nesoucí název Model klub Kardašova Řečice - SPORT. Registrační číslo 530. Jeho členové se aktivně věnují modelářskému sportu a stejně tak i děti v našem modelářském kroužku. Sekci obhospodařuje Lukáš Vosecký, DiS. 

Žádný dokument.